Да се помолим за пострадалите в земетресението!

Да се помолим за пострадалите в земетресението. Да им се облекчи на хората страданието, защото когато страда който и да е човек, страда една част от всички нас. Това е общо страдание.
Добре е да се моли човек, да медитира.
Сега, в случая дойде Лакшми като щастие, като утринна красота на изгрева, на слънцето.
Лакшми е зората, Тя има цвета на зората, затова се свързва със зората. Даже има и такова име. Едно от имената на Лакшми е зора – Арунати.
Лакшми е точно за такива ситуации. Не е за стремеж, а точно на материално ниво да дойде здраве, щастие за хората, да им се помага. Лакшми. Така се спусна – за земетресението, Шрим Лакшми.
Лакшми намалява страданието.
Няма значение дали е от Корана, няма значение от къде ще пееш. Където ти е сърцето в този момент. Ако не си от определена религия, тогава от където и да дойде нещо, може да го приемеш – ако не си вече определен, дефиниран, религиозен… Звукът се спуска от една тишина.
Когато нещо се случва тук, в материалния свят, тази вибрация на биджа мантрата Шрим лекува сърцата на хората. С това автоматично ги приближава до Бог и така им помага. Ако Бог ти е в сърцето и да ти се случи нещо в момента, автоматично ти идва помощ, защото в тебе се случва нещо красиво.
Божествено присъствие в сърцето.
Да изпратим една положителна енергия на хората.
Когато се молим искрено за хората, с цяло сърце, когато нямаме никаква полза, ние просто го правим от любов за всички същества…
Когато правиш нещо без да имаш лична полза от това, тогава помагаш на хората. Ако правиш нещо за да имаш ти полза, си еготрип, но когато даваш нещо от сърце…
Така че ние се молим да се помогне. Възлюбеният да им намали малко болките и страданията. Ако е позволено!
Ние не знаем каква е Божията воля. Може би някои трябва много да страдат. Но ако се молиш без да имаш някаква полза за себе си, без да ги познаваш, тогава може много по-чиста молитва да направиш, защото нищо не искаш за себе си, правиш го безусловно за тези които страдат. Така може да се намали страданието на хората и пак да изплатят кармата.
Имах изживяване днес във връзка с това. Видях някои много странни неща.
Идва такова време, което ще бъде доста гъсто. Някъде война, някъде земетресения, глад. Ще дойде момент, когато трябва да се види дали сме хора или сме животни. Дали има благодарност, благородност в сърцата или сме само някакви егоисти. Това е изпитанието. Дали сме само за себе си, да печелим ние, да сме добре или искаме за всички да се молим.
Защото няма по-важно от това да се вдигне цялото съзнание. Всички хора без разлика къде си, кой си, каква религия си, коя нация – няма значение – една молитва за пострадалите…
Кану
6.02.2023
Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай