Гуру Гита на български!!!

Гуру Гита – песен за Гуру е част от по-голям текст, на име – Сканда пурана и е съставен между VI и XV век. Счита се, че автор на древния текст е Вяса.

Оформен като диалог между Шива и Парвати, той разкрива тайната на отношението гуру-чела и показва пътя към окончателно осъществяване на непоклатимия мир на нашия истински Аз – посветеност и предаване на Бог, във формата на Гуру.

Какво е Гуру. Етимологията на думата са двете срички: гу – тъмнина и ру – този, който премахва тъмнината. Гуру – този, който премахва тъмнината и ни води в светлина. Този, който чрез своето съществуване ни показва как можем да бъдем напълно хора, едновременно с това напълно Божествени.

Специфичното в отношеието гуру-чела е, че това не е връзка на търсача с друга личност, а връзка на търсача с Божествената светлина и любов манифестирана в тяло.

Бог идва при човека под множество форми за време на неговия живот, но безусловно най-милостивата, състрадателната и любящата форма, която Той взима, за да го извлече от океана на невежеството е формата на Гуру.

Бидейки в човешко тяло, Гуру е човек, точно като теб, но бидейки изцяло просветлен и реализирал върховното Себе в това тяло, Гуру е безкрайната и безначална светлина във форма.

Гуру е формата, в която се стопяват всички форми.

Гуру е врата към необятното.

Гуру е персонификация на Безкрая, мостът между два свята.

Гуру е живо доказателство за това как крайната материя и Безкрайният Дух могат да съществуват в едно и също пространство и време, в един индивид.

Гуру е изходът от страданието и вечното лутане в самсара.

Гуру е възможността за зрелия търсач, който осъзнавайки неспособността на този свят да даде трайно удовлетворение, искрено и от сърце е готов да се хвърли в последното отношение – свещеното отношение гуру -ученик. Отношението, с което излиза от света на отношенията и влиза в едно изцяло ново измерение на съществуването.

Гуру е нашата възможност да обичаме Бог във форма, да имаме отношения с Бог във форма.

Гуру е запаленият огън, чиито искри могат да прехвръкнат и към твоята свещ, ако се доближиш достатъчно близо…

Ето от къде ни говори Гуру гита – от мястото, където крайното и безкрайното се сублимират в едно.

Тя ни кани да спрем да разсъждаваме върху тайните, които не могат да бъдат разкрити чрез философия и не могат да бъдат решени от ума.

Тя отваря сърцето, успокоява неспокойния ум и поетично, образно и със чудна символика ни показва пътя към мира, който търсим.

Пътя, който е всеотдайност, безкористна любов, посветеност и медитация.

Преводът на този текст е вдъхновен от Кану – Перица Георгиев.

И нека Гуру Гита, пренасяна през вековете, да донесе благословиите си и на теб, в момента, в който сърцето ти се докосне до нея!

Поръчай тук

Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай