Пречистване на сърцето

Сърцето може да бъде сензитивно или несензитивно, събудено или заспало, здраво или болно, цяло или разбито, отворено или затворено. С други думи неговите възможности за възприемане ще зависят от неговия капацитет и състояние. Животът непрекъснато ни предоставя множество двусмислени ситуации. Как можем да разберем дали следваме скритите желания на фалшивия аз (нефс) или водството на сърцето?

Когато сърцата ни се омекотят от спомнянето на Аллах (Коран, Аз Зумар 39:23), нефсът придобива качествата на служене и смирение към Божественото Величие, и сърцето става чувствително и разширено – разширено достатъчно, всъщност, за да побере цялата вселена.

Здравото сърце изисква храненето със духовни храни. Когато сърцето е здраво неговите желания ще бъдат здрави.

Ако сърцето храни себе си само с желанията на физическото съществуване, то е лишено от животодаващо хранене; и неговите желания стават по-малко здрави, повече болни.

Чистотата на сърцето се отнася до цялостната стабилност и здравето на сърцето. Сърцето, ако наистина е сърце, е в контакт с Духа. Но за да постигнем това взаимоотношение с Духа, то трябва да бъде пречистено и възприемчиво към подсъзнателните нива.

Суфизмът (tasawwuf) предлага четири стадия за пречистване на сърцето:

  1. Да се освободим от психологическите изкривявания и комплекси които пречат на формирането на здрава инрегрирана индивидуалност.
  2. Да се освободим от робството на привлекателността на света, които са вторични рефлексии на качествата в  сърцето. Чрез виждането на тези привлекателности като воали върху есенциалния копнеж, воалите падат и голата реалност остава.
  3. Трансцедентиране на най-финия воал който е аза и неговият егоизъм.
  4. Посвещаване на себе си и вниманието си на Аллах; живеене в и чрез Аллах в Хакика (есенциална Истина), в Любов.

Без силата на Любовта ние само можем да обичаме нашето его и света. Без Център, ние страдаме от фрагментация, дисперсия в множеството.

Като живеем в и чрез Центъра ние ставаме стабилни и мирни. Тогава всички неща на света ще дойдат да тичат след нас. Но ако докато седим, ние сме въвлечени в атракциите на света, ние не седим, но тичаме след света. Пророкът Мохамед казва: „Направи всички твои грижи една единствена грижа и Аллах ще се погрижи за всичките и грижи“ Истинските приятели на Аллах не са заети с власт, самочувствие или придобиване защото са с Аллах.

Пророкът Мойсей казва: „О Господи (Al Rabb), достатъчно близо ли Си до мен, за да прошепна в ушите Ти или толкова далече ще трябва да крещя?“ И Аллах казва, „Аз съм зад теб, пред теб, на твоето ляво и твоето дясно. О Мойсей, Аз стоя до моя слуга когато ме спомни, и Съм с него когато ме повика.“

Хазрети Али Ибн Абу Талиб, Аллах да е доволен от него, веднъж попита ако някога е виждал Аллах, „Как да обожавам това, което не съм видял?“ Той отговори, „Нашите очи не могат да видят Аллах директно, но сърцето може да види Аллах чрез реалностите на вярата.“

Тези които са се обърнали към собствените си сърца могат да влязат в света на духовните качества, и могат да намерят там източникът на всички качества, които проектират на външния свят. И всичко което търсят може наистина да бъде в тях самите.

„Те са на чиито сърца е изписал вярата, и които Той е укрепил с вдъхновение от Себе Си“ [Qur’an, Al Mujadila 58:22]

Превод – Дурга

Източник

Етикети:
Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай