Тази любов е универсална

Има портали, моменти, секунди, когато все едно Бог ни вика, ни кани. Оставя отворена вратата да влезем, ама ние сме много заети с нашия ум, с нашия мозък и пропускаме да видим това да го видим. Така пропускаме много шансове в живота да се свържем с нещо, защото нашият ум е като – на много хора умът е като влак на релси. И той не може да види има едни релси и едно желязо тука и пуф паф … Чакай бе виж тука, гледай каква планина. Гледай тука езеро. Не! Пуф паф, аз съм железен влак. Нищо не виждам.

Гледай слънцето, можеш да гледаш да се просветнеш. Не, влакът нищо не разбира. Кара чапа чупа и мрънка. Влакът на мрънкащите нещастници ще ги из-порти в ада. Защото недоволни, не виждат, че Бог ги обича, че се грижи за тях. Не вижда, че Бог им помага. Не искат да видят Неговата любов. Не! Ние знаем каква е ситуацията! Какво знаете бе. Не искат да видят любовта Божия. Има някой, който ни обича много повече, отколкото можем да си представим. А той е Възлюбеният. Той ни обича много повече, отколкото можем да си представим.

Тази любов е универсална. Тя е източник на живот. Тази любов Божия. Няма любов като Божията любов и само Божията любов е любов. Това е точно това. Не можете да си замислите колко ни обича. Много! Безкрайно ни обича. Много по-дълбоко отколкото можем да си предс-тавим, защото нашата фантазия е доста плоска. Много хора не могат нищо дълбоко да си замислят. Могат да си замислят някакви щуротии, ама нищо дълбоко. Дори да си го представят не могат. Не могат да си представят, че може да има нещо такова. То е божията любов. Божията любов ги прегръща всички. То е единствената религия. Само една религия има религията на любовта. Това е истинската религия. Така че много добре. Ето всичко, от което имате нужда е лю-бовта. Само любов.

Трябва да усетите, че някой ви обича. Тогава ще бъдете щастливи. Сега се опитвате чрез някой човек – той ме обича. Аз не съм лош човек щом ме обича. Аз имам добро мнение за него или за нея и той ме обича. Ако той ме обича, то е добре. Обаче има един който ги знае всички в същност, а той е самата любов. Той е Бог. Можете да си го замислите като личност, като безличност – както искате както ви е удобно.

Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай