Кану: Ако вдигнете вибрацията отивате в петото измерение

Той позволява тези изживявания да ги имаме и ако не разбереш, пак отново. Ще те бият. Нещо не разбираш и пак. Ами тука сме в училището. То е училище всъщност. И всички сме ученици на възлюбения.
Само има по-стари братя и по-млади братя в училището. Има просветлени и непросветлени. И тези просветлените са като учители на земята. Ама всъщност са по-стари братя. Те не контролират по-младите. Опитват се да ги во-дят, да им покажат пътя. Това е тяхната работа, на по-старите братя.
Пътят към светлината. трябва все едно нещо тежко в нас да изчезне и да се превърнем в свет-лина. Трябва да променим цялата вибрация. Не можем да отлетим като самолет или като куршум като гюлле. Трябва да променим вибрацията. Когато променим виб-рацията пристигаме на друго място. А с тази вибрация сме тук. Нали? Ама ако вдигнете вибрацията отивате в петото измерение. Да!
Кану
https://www.youtube.com/watch?v=jqahCF6n1rk&t=3s
Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай