Махамудра е отвъд всички символи и думи, но на теб, Наропа, ревностен и верен, трябва туй да бъде казано: Пустотата не изисква никаква опора, Махамудра почива върху нищо. Без полагане на никакво усилие, а оставайки свободен и естествен, човек може да разтроши ярема и освобождение да...