Онези, които искат да познават и практикуват Дхарма, които само почитат своя лама без да му се отдават, ще бъдат малко облагодетелствани. " Ако не си получил истинско посвещение, думите на Тантра само ще те заслепят. " Ако не си воден от истинското значение на тантрите, практиките ти само...

Просветлението е като луна, отразена във водата. Нито луната се мокри, нито водата се разплисква. Въпреки че светлината ѝ е необятна, луната се отразява във всяка малка локвичка. Цялата луна и цялото небе се побират в една-единствена капчица роса върху стръкчето трева. " На 19.01.1200 година е...