Когато Буда се просветнал, възкликнал: "О! Значи аз от самото начало си бях просветлен и всички тези вериги и окови бяха просто сън!" Впоследствие, на всички, които го питали: „Какво трябва да направим, за да се отървем от пороците?“, Буда неизменно отговарял: — Бъдете осъзнати, внесете в...

  Един от императорите на Япония, много обичал скъпоценните китайски вази, които в двореца били безброй. Най-красивите от тях украсявали покоите му и за тях отговарял любимият императорски слуга, който трябвало да ги бърше от прах. Веднъж обаче, този слуга случайно счупил ценна ваза. Императорът изпаднал в...

Всички същества по природа са Буда Както ледът по природа е вода Без вода няма лед Без същество няма Буда Колко тъжно, че хората игнорират близкото И търсят Истината далеч: Като някой посред вода Плаче от жажда. Като дете от богаташки дом Скитащо се между бедняци Изгубени в тъмните пътеки на невежеството Ние се скитаме през...

Хуей Шъ попитал Джуан Дзъ: — Може ли човек да не чувства съвсем нищо, да не изпитва никакви желания? — Може, — отвърнал Джуан Дзъ. — Но можем ли тогава да го наричаме човек? — попитал Хуей Шъ. — Ти не разбираш какво е това чувство, — отговорил Джуан...