Гуру Гита - песен за Гуру е част от по-голям текст, на име - Сканда пурана и е съставен между VI и XV век. Счита се, че автор на древния текст е Вяса. Оформен като диалог между Шива и Парвати, той разкрива тайната на отношението гуру-чела и показва пътя към...

Целувка – целувка, плесница – плесница. Трябва да го приемеш. Ние приемаме само целувката, а на плесницата казваме – Не, не ти приемам плесницата, само целувката приемам. Тук е проблемът. Защото ние имаме изисквания от живота. Казва: Животът е суров към мен. Никой не ме...