Мевляна Джалалудин Руми пише стиховете си на три езика - турски, персийски и арабски. На персийски език „шеб“ (произнесено шеб) означава „нощта“. „арус“ е „сватба“. Така Seb-i Arus или Sheb-i Arus е персийско словосъчетание, което се разбира като „Сватбена нощ“. Мевляна не говореше за нищо друго освен за...

Срещата с духовния учител е в причинното тяло. Той е там и ти си там. Ти си една светлина и той е друга светлина и двете светлини са в една голяма светлина. Гуру ме прие за ученик на 7.10.1990 година. А съм роден на 10.7. Аз...

Тук, десетки години, откак съм дошъл в България, искат да ми кажат кога съм роден, на колко години съм, баща ми, майка ми. Казвам: може да говорите за моето „такси“, това е направено. Но годините на таксито не са Мои години. Аз съм вън от...