За чест и слава на Тик Нят Хан - възлюбен и уважаван учител 11 октомври 1926 г. – 22 януари 2022 г. Необикновеният духовен учител и мирен активист, Тик Нят Хан докосна и вдъхнови живота на милиони със своите учения и напътствия. Известен със своя мирен характер, нежно...

Онези, които искат да познават и практикуват Дхарма, които само почитат своя лама без да му се отдават, ще бъдат малко облагодетелствани. " Ако не си получил истинско посвещение, думите на Тантра само ще те заслепят. " Ако не си воден от истинското значение на тантрите, практиките ти само...

Просветлението е като луна, отразена във водата. Нито луната се мокри, нито водата се разплисква. Въпреки че светлината ѝ е необятна, луната се отразява във всяка малка локвичка. Цялата луна и цялото небе се побират в една-единствена капчица роса върху стръкчето трева. " На 19.01.1200 година е...

Той позволява тези изживявания да ги имаме и ако не разбереш, пак отново. Ще те бият. Нещо не разбираш и пак. Ами тука сме в училището. То е училище всъщност. И всички сме ученици на възлюбения. Само има по-стари братя и по-млади братя в училището. Има...