Всички същества по природа са Буда Както ледът по природа е вода Без вода няма лед Без същество няма Буда Колко тъжно, че хората игнорират близкото И търсят Истината далеч: Като някой посред вода Плаче от жажда. Като дете от богаташки дом Скитащо се между бедняци Изгубени в тъмните пътеки на невежеството Ние се скитаме през...