Ако искаш да учиш теория Говори с теоретици. Този начин е устен. Когато учиш занаят, практикуваш го. Това учение идва чрез ръцете. Ако искаш дервишлък, духовна бедност И празнота, трябва да бъдеш приятел с Учител. Говоренето за това, четенето на книги И правенето на практики няма да помогне. Душата възприема от душа това...

Всички същества по природа са Буда Както ледът по природа е вода Без вода няма лед Без същество няма Буда Колко тъжно, че хората игнорират близкото И търсят Истината далеч: Като някой посред вода Плаче от жажда. Като дете от богаташки дом Скитащо се между бедняци Изгубени в тъмните пътеки на невежеството Ние се скитаме през...