Махабхарата

Нека тази древна Махабхарата стане гирлянд от скъпоценни камъни, който никога няма да ви напусне.

Дурьодана е причината всички създания да бъдат убити и опустошава Земята; той разпалва пламъка на враждебността, който накрая унищожава всичко. Но по мое мнение животът се отнема с всеки един дъх, какво мислите?

Яростта на Бима е непримирима: той никога няма да остави тази история да се изгуби в пустия свят. Арджуна е принцът на всички стрелци с лък: със заклинания от озадаченост той пази тези страници, украсени с елегантни фрази и разговори, човешки и божествени.

Накула е тъмен, а Сахадева – светъл: те пазят колелата на колесницата на Арджуна; в целия този свят на хората те нямат равни по красота и сила, и превъзходство на управлението.

Йудиштира е въплъщението на цялата мъжественост: Той е добросърдечен; спрете да се биете с него, не си търсете белята.

Карна счита под достойнството си да се бие, освен сам; той носи късо наметало, хванато за неговото рамо с кръгла закопчалка; той ме гледа със строг поглед. Но ако любовта има някаква причина, той е мой древен приятел от друг живот, малко ядосан на мен след малка кавга.

Вяса, поетът, ви казва, о, пазете се, пазете се от Реалността, пазете се от Справедливостта, достатъчно чакане и чакане, вие сте в опасност. Веднъж щом чуете тази Махабхарата, кой може да понесе да слуша други истории, звучащи като магарешки рев?

Светът е красив, където и да погледна. Погледнете, вижте светлините и щастието, песните и всички прекрасни подаръци. Победа, победа на великия цар; без загуба за теб. Но идолите се потят в храмовете, пътищата на Дхарма са неуловими и трудни за откриване. След всичко това аз съм още жив… мисля, че за мен смърт няма. Простете ми, ще отида в гората.

Първа част

Втора част

Трета част