На 27 декември преди изгрев 5;45 ч., Учителя напуска физическото си тяло за да влезе в душите ни, да внесе светлина в умовете ни, да стопли сърцата ни, да разшири съзнанието ни, да отвори вратите на вечността, да разгърне нов хоризонт...

1. Пътят на ученика е път на зазоряване. Той е път на вечната светлина, носителка на Любовта. 2. Ученикът трябва да има винаги една права стойка на тялото си, която държи будно неговото съзнание и дава разположение на духа му за работа. 3. Ученикът има винаги възможност...

Тук, десетки години, откак съм дошъл в България, искат да ми кажат кога съм роден, на колко години съм, баща ми, майка ми. Казвам: може да говорите за моето „такси“, това е направено. Но годините на таксито не са Мои години. Аз съм вън от...