С любов и благодарност

На 27 декември преди изгрев 5;45 ч., Учителя напуска физическото си тяло за да влезе в душите ни, да внесе светлина в умовете ни, да стопли сърцата ни, да разшири съзнанието ни, да отвори вратите на вечността, да разгърне нов хоризонт…
На 24 декември, три дни преди да си замине от този свят, Учителя казва на учениците си:
„Занимавайте се с малките работи, с микроскопичните неща в живота си.“
Едни от последните му думи са:
„Една малка работа се завърши.“
Благодарим ти, Учителю!
Благодарим, че си с нас!
Благодарим, че можем да учим!
И думи, изречени от Учителя през август, 1930 г.:
„Съзнателният учител е подобен на опитния капитан на параход – той никога няма да спре парахода всред морето. Ако учителят замине, учениците му ще се намерят в същото положение, в каквото са били при него. Добрият и съзнателен учител внася светлина в умовете на учениците си, благодарение на което и без неговото външно отношение към тях те продължават да се учат. Учителят е проява на Божествената светлина: колкото повече приема човек от тази светлина, толкова повече е свързан с Учителя си – не по форма, но по съдържание и смисъл. Словото излиза от Учителя, но принадлежи на Бога.“
В коментарите е линк от филм за последните дни на Учителя във физическо тяло и историята на Градината, където е положено.
Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай