На 29.12.2022 година, Риния напуска физическото тяло. По случай една година от напускането ѝ, нейните ученици подготвиха и създадоха сайт-библиотека с нейното слово, за да се съхрани след заминаването ѝ. https://besedi.bg/rinia.php Естествеността е пътят на осъзнаването. Тя не зависи от условията, които те заобикалят, нито от хората, с...

На 27 декември преди изгрев 5;45 ч., Учителя напуска физическото си тяло за да влезе в душите ни, да внесе светлина в умовете ни, да стопли сърцата ни, да разшири съзнанието ни, да отвори вратите на вечността, да разгърне нов хоризонт...

Ако искаш да учиш теория Говори с теоретици. Този начин е устен. Когато учиш занаят, практикуваш го. Това учение идва чрез ръцете. Ако искаш дервишлък, духовна бедност И празнота, трябва да бъдеш приятел с Учител. Говоренето за това, четенето на книги И правенето на практики няма да помогне. Душата възприема от душа това...

Мевляна Джалалудин Руми пише стиховете си на три езика - турски, персийски и арабски. На персийски език „шеб“ (произнесено шеб) означава „нощта“. „арус“ е „сватба“. Така Seb-i Arus или Sheb-i Arus е персийско словосъчетание, което се разбира като „Сватбена нощ“. Мевляна не говореше за нищо друго освен за...