Всяка снежинка пада на своето място

Всичко е точно както трябва. Всяка снежинка пада на своето място, всеки умира, когато му дойде времето. Това е съвършенство. Ние сме в най-съвършения свят, няма по-съвършен от този и ако има, то е доказателство, че този свят е съвършен. Защото в него, като в семе, се съдържат всички по-съвършени манифестации. Форми, форми. Тук могат много форми, много универсуми да се раждат… Така че да бъдете щастливи, да бъдете спокой-ни, да не бързате никъде, отпуснете се, опитайте се да влезете дълбоко вътре в себе си и да изживеете кой сте директно.
Из „Скритото съкровище“
Книга на Кану Баба с лекции за изкуството.
Скоро
Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай