Месневи Книга V 1063-1084

Ако искаш да учиш теория

Говори с теоретици. Този начин е устен.

Когато учиш занаят, практикуваш го.

Това учение идва чрез ръцете.

Ако искаш дервишлък, духовна бедност

И празнота, трябва да бъдеш приятел с Учител.

Говоренето за това, четенето на книги

И правенето на практики няма да помогне.

Душата възприема от душа това знание

Мистерията на отсъствието
Може да живее в твоето сърце на поклонник

И все пак знанието за това може все още да не е твое

Чакай просветляващото отваряне

като че гърдите ти се пълнят със светлина

Както когато Бог каза, Не ви ли разширихме?

Не търси това извън себе си.

Ти си източник на мляко. Недей да доиш другите!

Има фонтан в теб.

Недей да ходиш наоколо с празна кофа.

Ти имаш канал в океана

Въпреки това търсиш вода от малък басейн

Моли се за любовно разширяване

Медитирай само на Това.

Коранът казва, И Той е с теб

На главата ти има кошница с пресен хляб

Все пак ти ходиш от врата на врата да търсиш корички

Чукай на вътрешната врата, не на друга.

Плискайки колена дълбоко в речната вода

Все пак продължаваш да искаш вода от торбичките на другите.

Водата е навсякъде около теб, но ти виждаш

Само бариери, които те държат далеч от водата.

Конят е под бедрата на ездача,

А ти все още питаш – Къде ми е конят?

Под теб! Не виждаш ли?

„Да, виждам, кой е виждал някога такъв кон?“

Луд от жажда, не можеш да пиеш от потока

Течащ покрай лицето ти

Ти си като перла от дълбокото дъно

Чудеща се в черупката си

Къде е океана?

Тези умствени питания правят бариера

Остани объркан в Бога и само това.

Mathnawī Book V 1063-1084

Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай