Да бъдеш в хармония с целостта на нещата, означава да не се тревожиш за несъвършенствата

Просветлението е като луна, отразена във водата. Нито луната се мокри, нито водата се разплисква. Въпреки че светлината ѝ е необятна, луната се отразява във всяка малка локвичка. Цялата луна и цялото небе се побират в една-единствена капчица роса върху стръкчето трева.
На 19.01.1200 година е роден Dōgen Zenji, известен още като Dōgen Kigen, Eihei Dōgen, Kōso Jōyō Daishi, или Busshō Dentō Kokushi – японски будистки свещеник, писател, поет, философ и основател на школата на Sōtō в Япония.
Когато родиш дете, трябва да се научиш да бъдеш не само майка, но и дете.
Тези, които виждат светския живот като пречка за Дхарма, не виждат Дхарма в ежедневните активности. Те още не са открили, че няма ежедневни активности извън Дхарма.
Първо, освободи се от изкушенията.
Второ, бъди доволен.
Трето, бъди сдържан.
Четвърто, бъди прилежен.
Пето, помни ученията.
Шесто, медитирай.
Седмо, практикувай мъдрост.
Осмо, избягвай безсмислени разговори.
Всеки от учениците на Буда е изучил тези Осем средства за просветление.
Ако не ги изучите и вие, тогава няма да сте ученици на Буда.
Да бъдеш в хармония с целостта на нещата, означава да не се тревожиш за несъвършенствата
Когато се опитваш да се отървеш от нещастието си, губиш само хладнокръвие, а по този начин ставаш още по-нещастен. Вкопчвайки се в щастието, губиш и спокойствието, а с него и щастието.
Само когато приемеш живота си такъв, какъвто е, можеш да станеш истински щастлив и спокоен.
Да изучаваме будизма означава да изучаваме себе си. Да изучаваме себе си означава да се забравим.
Да опознаеш пътя на Буда, означава да опознаеш себе си. Да опознаеш себе си, означава да забравиш себе си.
Ако някой иска да спре ума си, като преследва слава и печалба, то той ще пропилее целия си живот и няма д анамери покой.
Дори камъкът, в който се препъваш, е част от твоята съдба.
Аз нямам никакъв Будизъм. Живея, като оставям нещата да се случват.
Есен. Свеж дух обвил е стареца,
усамотил се в планината.
Едно магаре взира се в небето,
където плава млечно бяла Луна.
Не ще се срещнат. Но и нищо друго няма.
Отпускам се, заситен с каша и ориз.
Като риба, плеснала за миг с опашка
и после стаила се в подмола.
Отгоре – небеса, отдолу – небеса.
Азът е облаче, родено от водата.

Не оценявай кой е мъдър
и кой е глупав.
Не отделяй острото
от тъпото.
Упражнявай дзадзен
(седяща медитация) от все сърце
– това е истинското усърдие по Пътя.
Практиката-реализация (шюшьо)
не блести с нищо особено.
Тя е нещо всекидневно.
Ако искате да пътувате
по пътя на Будите и Дзен майсторите,
тогава не очаквайте нищо,
не търсете нищо и не хващайте нищо.
В дзадзен нищо не правим, не медитираме, нашият ум сам си медитира, не броим вдишвания и издишвания, ние ги набюдаваме, не припяваме, не разсъждаваме, не концентрираме Ума си специално върху някакъв предмет, нямаме техники. Ние просто седим с двете; Тяло и Ум.
Но не ме питай къде отивам…
Докато пътувам в този безграничен свят,
всяка стъпка, която правя, е моя дом.
Когато напуснеш пътя към Пътя, ти ще постигнеш Пътя.
Способността ти
да съзреш будите и да чуеш
Учението тук-и-сега (тоест в този,
а не някой бъдещ живот) се дължи
на не друго, а на непрестанната и
самоотвержена практика на
всички дхарма предци.
Та нима Дхарма
щеше да стигне до нас,
ако те не си я бяха предавали
лично един на друг?
Без практика пътят е непостижим.
Без изучаване (с цялото тялосъзнание)
ще си остане далеч.
Ако можеш да държиш устата си така мълчалива както носа си, ще избегнеш много неприятности.
Преди да започнете медитацията, поемете няколко пъти бавно, дълбоко въздух. Дръжте тялото си изправено, позволявайки на дишането ви да стане нормално отново. Много мисли ще се тълпят в ума ви – игнорирайте ги, оставяйки ги. Ако упорстват, осъзнавайте ги със съзнанието, което не мисли. С други думи, мислете без да мислите.
Мария Георгиева
admin@premananda-bg.com
Няма коментари

Коментирай